חקר קרקע ומים

רונלי טכנולוגיות עוסקת בייבוא ושיווק של ציוד לחקר קרקע ומים של חב’ Eijkelkamp Soil & Water ההולנדית, יצרנית המותג הידוע מקדח קרקע הולנדי. החברה מייצרת ערכות קידוח לאדמות שונות וציוד לניטור בוצה ופסולת ליישומים אקולוגיים וסביבתיים. חב' Eijkelkamp Soil & Water ההולנדית היא המשווקת העולמית של מד מפלס מי תהום Diver ומייצרת את המודם GDTm ,GDTs להעברת נתונים בזמן אמת של גלאי סביבה מטאורולוגיים כמדי גשם, מדי רטיבות קרקע, מדי מפלס תעלות, מדי מוליכות ואחרים.

מגוון המוצרים שאנו מייבאים לישראל:

פתרונות לניהול נתונים בצעד אחד

כל נתוני הקרקע והמים בסביבה אחת באינטרנט – ניהול נתונים מקוון.
קונספט הסנסורים החכמים של חב' אייקלקאמפ מציב אתכם במרכז. בהתבסס על הצרכים שלכם, חב' אייקלקאמפ מפסקת לכם יישום ופונקציונליות עבור סביבה מקוונת, המאפשרים לכם ניהול מקוון של נתוני הקרקע והמים שלכם.

לצפייה במוצר
מקדחים וציוד לדגימות קרקע

מקדחי קרקע ידניים לאדמות שונות, ערכות מחקר לתיאור פרופיל וסיווג קרקע, ציוד לדיגום קרקע מעל ותחת למפלס מי התהום, ערכות למחקר ארכיאולוגי וסביבתי, ציוד לדגימות קרקע מופרות ובלתי מופרות, ערכות לקידוחים באדמות קשות בעזרת פטיש קוברה המונע בבנזין, ערכות לקידוחים ידניים באדמות רכות עד עומק 20 מטר, ציוד מגוון להוצאת דוגמאות ליבה CORE SAMPLES, טבעות לדיגום קרקע ועוד.

לצפייה במוצר
ציוד למעבדות

ציוד נרחב ומגוון למעבדות מחקר בנושא קרקע ומים.

לצפייה במוצר
חיישנים ומעקב

הסנסורים החכמים של חב' אייקלקאמפ מאפשרים לכם לפקח, לחזות ולנהל ביעילות נתונים כמותיים ואיכותיים של מי תהום, מים עיליים, מי שפכים, מים בתהליך, משקעים, קצב ונפח זרימה, לחות הקרקע ועוד.

לצפייה במוצר
ציוד לדיגום מים (תחתון)

ציוד רב ומגוון לדיגום מים תחתון: משאבות MP-1 לעומק 90 מטר, סטים להוצאת דגימות קרקע מתחת לגובה פני הים ועוד.

לצפייה במוצר
ציוד למדידות בשדה

כל הציוד הדרוש למדידות בשדה: פנטרולוגרים, פנטרומטרים, ערכות לבדיקות קרקע, סנסורים לבדיקות קרקע, מדי מפלס מי תהום לקידוחים ובארות, מדי מפלס דלק/שמן/מים, טנסיומטרים, מקרו ריזונים ועוד.

לצפייה במוצר